Blokujte se a milujte se!

Svět sociálních sítí nám otevřel nedozírné možnosti. Čteme alternatívní zprávy a informace, prohlížíme selfie a jiné fotografie, které bychom normálně nikdy neviděli ani nedělali, chválíme a kritizujeme, přejeme a závidíme, ale v horším případě i šikanujeme a urážíme. Jde o záležitosti, které bychom si na ulici nebo někde v baru asi těžko dovolili, také protože hrubé a vulgární nadávky byly v našem socialistickém uvažování přiřazovány jenom opilcům a asociálním živlům. Jenže vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá v každé době.  Zdá se, že arény asi nikdy nevyjdou z módy, a dvorní šašci, které „panstvo“ případně použije, nastrčí a ponechá svému osudu, vždy byli a budou. Česká a slovenská menšina v Itálii nemá vysokou kriminalitu (jsem na to hrdá), přesto v cizině nemáme dobrou pověst. Město Bolzano samo v jedné studijní práci uznalo, že zde vládne vůči našim občanům rasismus.  To je i jeden z důvodů proč jsou v cizině mezi Čechy a Slováky tolik populární fb skupiny. Jenomže jelikož jsou velké skupiny lidí vždy problematické (důvody zde asi nemusím vysvětlovat), sám Facebook nám dal k dispozici funkce jako ODEBRAT Z PŘÁTEL, NAHLÁSIT nebo ZABLOKOVAT.

První funkce, ok. Druhá se příčí mé povaze a přesvědčení (jsou na to jiní experti). Takže zbývá BLOKOVÁNÍ, pokud tedy nejste administrátorem skupiny a nezablokujete někoho, aby se do něj (nebo do někoho jemu drahému) ostatní mohli směle pustit. Anebo nejste právě tím asociálním živlem, který ostatní blokuje, aby mohl nerušeně pomlouvat a urážet. V tomto případě samozřejmě musí zasáhnout administrátor, který je tam proto, aby skupina nezdegenerovala.

Facebook vám věříJ a proto funkci blokujte dává volně k dispozici. Takže směle do toho, pokud se tím chráníte před psychopaty, závistivci nebo jen lidmi, kteří by vám pobyt na fb znepříjemnili z vašich soukromých důvodů.

Vždyť vždy platilo: CO OČI NEVIDÍ, SRDCE NEBOLÍ a platí to pro obě strany 😀 O tom, jaké má povinnosti a právní zodpovědnost (když už často nefunguje ta lidská) administrátor skupiny a kdy ji naopak nemá, vám příště italsky napíše advokát Boris Dubini; budeme se totiž vždy ohánět trestním zákoníkem, i v případě, kdy se to už našim krajanům nehodí. Chceme totiž být na nás v cizině v každém případě pyšní.