Ceník

Překladatelská činnost

Technická normostránka (1500 znaků včetně mezer) od 18,- do 25,- eur, podle náročnosti a lhůty dodání.
(platí pro obousměrné překládání čeština-italština).

Tlumočnická činnost

Denní plný tarif: 250/400,- eur plus náklady

Hodinový tarif:   30,- eur plus náklady

Náš tým

Jedna a ta samá osoba nesmí zároveň vykonávat tlumočnickou/překladatelskou činnost a právní služby (jsou nekompatibilní, ale mohou být paralelní), nýbrž se musí věnovat jen své profesi, aby její úroveň nebyla snížena. Náš tým se tudíž skládá ze stálých a ověřených profesionálů, kteří se se zápalem věnují jen povolání, které si vybrali.

Orientační ceník advokátní kanceláře

Následující profesionální odměny aplikované advokátní kanceláří za vykonání právních služeb jsou orientačního rázu, tudíž se vyzývají klienti, aby objasnili svou kauzu (každý případ je jiný) a mohli obdržet bezplatný odhad ceny. Cena se v každém případě odvíjí už od níže uvedené odměny, nebo od povinného minimálního tarifu.

  • PRÁVNÍ STANOVISKO/NÁZOR
   • Ústní mínění / jednoduché:  40,- eur

Tarif se vztahuje na každou započatou půlhodinu osobní konzultace, nebo hovoru přes skype.

Spočívá v ústní odpovědi na otázku týkající se práva, která nepotřebuje hlubší studium.

Názor můžete obdržet přímo v kanceláři, nebo i přes skype.

   • Písemné vyjádření se stručným zdůvodněním: 80,- eur

Vypracování písemného právního vyjádření ke složité otázce.

V případě jednoduchých otázek, na které se dá odpovědět jednorázově emailem a které nevyžadují žádné zvláštní prostudování, je cena snížena na 20,- eur, co se každé komunikace týče.

Pokud se jedná o složité záležitosti, cena může být zvýšena až třikrát, podle složitosti, délky vyjádření, věnovaného času, studia případy a hodnoty sporu.

  • SMLOUVY
   • Vypracování, kontrola smluv (jiných než nájemních): počínaje od 200,- eur

Částka závisí na typologii smlouvy, její složitosti a její hodnotě.

   • Vypracování / kontrola / oprava nájemní smlouvy: od 100,00 €
  • MIMOSOUDNÍ PRÁVNÍ POMOC

Podle předmětu a ceny spisu/záležitosti a na základě požadované činnosti; vylíčení případu může pomoci k tomu, abyste obdrželi správný cenový odhad.

Vyhotovení výstražného dopisu o neplacení: po protistraně je žádáno proplacení částky mezi 5% a 10% z pohledávky nárokované klientem, podle hodnoty spisu, s minimem 100,- eur, a v případě, že dlužník nezaplatí mimosoudně, bude po klientovi požadována částka od 50,- do 100,- eur za každou výstrahu (kromě poštovních nákladů) nezávisle na hodnotě kauzy.

  • SOUDNÍ PRÁVNÍ POMOC V OBČANSKÝCH VĚCECH
   • Předběžná konzultace: od 50,- eur do 150,- eur

Za účelem analýzy záležitosti, dokumentů a spisů za účelem zvážení možnosti reagování, nebo bránění se v kauze.

  • PRÁVNÍ POSTUP PŘI  ROZLUCE A ROZVODU
   • Rozluka, nebo rozvod po vzájemné dohodě: 600,- eur

Na manžela/manželku, pokud se nepředpokládá paralelní dohoda o převodu nemovitosti, i když je definován postup asistovaného vyjednávání.

   • Společná žádost o změnu podmínek rozluky,  nebo rozvodu: 500,- eur
   • Soudní rozluka, nebo rozvod: 1.200,- eur

S výjimkou velmi  složitých kauz, v závislosti na projednávané záležitosti a počtu plánovaných schůzek nebo slyšení.

Di seguito si indicano le tariffe forensi indicative – con i parametri minimi, medi e massimi – previsti dalla vigente normativa ed applicati in caso di mancato accordo preventivo tra avvocato e cliente.

Si precisa che le spese di trasferte sono comunque dovute all’avvocato in misura massima di 8 ore al giorno (il parametro è tra € 10,00 ed € 30,00 all’ora in base alle tariffe stragiudiziali vigenti) oltre al rimborso per le spese di trasporto e di pernottamento, salvo diverso accordo scritto.

Giudice di pace civile


Fino a
€ 1.100
Da
€ 1.101 a
€ 5.200
Da
€ 5.201 a
€ 26.000
Fase di studio della controversia € 65 € 225 € 405
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 33 Min: € 113 Min: € 203
Max: € 117 Max: € 405 Max: € 729
Fase introduttiva del giudizio € 65 € 240 € 335
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 33 Min: € 120 Min: € 168
Max: € 117 Max: € 432 Max: € 603
Fase istruttoria e/o di trattazione € 65 € 335 € 540
-70%  +100% -70%  +100% -70%  +100%
Min: € 46 Min: € 235 Min: € 378
Max: € 130 Max: € 670 Max: € 1.080
Fase decisionale € 135 € 405 € 710
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 68 Min: € 203 Min: € 355
Max: € 243 Max: € 729 Max: € 1.278
TOTALI € 330 € 1.205 € 1.990
Min: € 180 Min: € 671 Min: € 1.104
Max: € 607 Max: € 2.236 Max: € 3.690

Giudizi di cognizione innanzi al tribunale


Fino a
€ 1.100
Da
€ 1.101 a
€ 5.200
Da
€ 5.201 a
€ 26.000
Da
€ 26.001 a
€ 52.000
Da
€ 52.001 a
€ 260.000
Da
€ 260.001 a
€ 520.000
Fase di studio della controversia € 125 € 405 € 875 € 1.620 € 2.430 € 3.375
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 63 Min: € 203 Min: € 438 Min: € 810 Min: € 1.215 Min: € 1.688
Max: € 225 Max: € 729 Max: € 1.575 Max: € 2.916 Max: € 4.374 Max: € 6.075
Fase introduttiva del giudizio € 125 € 405 € 740 € 1.147 € 1.550 € 2.227
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 63 Min: € 203 Min: € 370 Min: € 574 Min: € 775 Min: € 1.114
Max: € 225 Max: € 729 Max: € 1.332 Max: € 2.065 Max: € 2.790 Max: € 4.009
Fase istruttoria e/o di trattazione € 190 € 810 € 1.600 € 1.720 € 5.400 € 9.915
-70%  +100% -70%  +100% -70%  +100% -70%  +100% -70%  +100% -70%  +100%
Min: € 133 Min: € 567 Min: € 1.120 Min: € 1.204 Min: € 3.780 Min: € 6.941
Max: € 380 Max: € 1.620 Max: € 3.200 Max: € 3.440 Max: € 10.800 Max: € 19.830
Fase decisionale € 190 € 810 € 1.620 € 2.767 € 4.050 € 5.870
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 95 Min: € 405 Min: € 810 Min: € 1.384 Min: € 2.025 Min: € 2.935
Max: € 342 Max: € 1.458 Max: € 2.916 Max: € 4.981 Max: € 7.290 Max: € 10.566
TOTALI € 630 € 2.430 € 4.835 € 7.254 € 13.430 € 21.387
Min: € 354 Min: € 1.378 Min: € 2.738 Min: € 3.972 Min: € 7.795 Min: € 12.678
Max: € 1.172 Max: € 4.536 Max: € 9.023 Max: € 13.402 Max: € 25.254 Max: € 40.480

Volontaria giurisdizione


Fino a
€ 5.200
Da
€ 5.201 a
€ 26.000
Da
€ 26.001 a
€ 52.000
Da
€ 52.001 a
€ 260.000
Da
€ 260.001 a
€ 520.000
Compenso € 405 € 1.350 € 2.225 € 3.170 € 4.320
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 203 Min: € 675 Min: € 1.113 Min: € 1.585 Min: € 2.160
Max: € 729 Max: € 2.430 Max: € 4.005 Max: € 5.706 Max: € 7.776

Procedimenti monitori – Decreti ingiuntivi


Fino a
€ 5.200
Da
€ 5.201 a
€ 26.000
Da
€ 26.001 a
€ 52.000
Da
€ 52.001 a
€ 260.000
Da
€ 260.001 a
€ 520.000
Fase unica € 450 € 540 € 1.305 € 2.135 € 4.185
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 225 Min: € 270 Min: € 653 Min: € 1.068 Min: € 2.093
Max: € 810 Max: € 972 Max: € 2.349 Max: € 3.843 Max: € 7.533

Penale: escluso GIP, GUP e Tribunale di merito


Giudice di pace Indagini preliminari Indagini difensive Cautelari personali Cautelari reali
Fase di studio della controversia € 360 € 810 € 810 € 360 € 360
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 180 Min: € 405 Min: € 405 Min: € 180 Min: € 180
Max: € 648 Max: € 1.458 Max: € 1.458 Max: € 648 Max: € 648
Fase introduttiva del giudizio € 450 € 630 € 1.170 € 1.170
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 225 Min: € 315 Min: € 585 Min: € 585
Max: € 810 Max: € 1.134 Max: € 2.106 Max: € 2.106
Fase istruttoria e/o dibattimentale € 720 € 990 € 1.350
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 360 Min: € 495 Min: € 675
Max: € 1.296 Max: € 1.782 Max: € 2.430
Fase decisionale € 630 € 1.170 € 1.350 € 1.350
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 315 Min: € 585 Min: € 675 Min: € 675
Max: € 1.134 Max: € 2.106 Max: € 2.430 Max: € 2.430
TOTALI € 2.160 € 3.600 € 2.160 € 2.880 € 2.880
Min: € 1.080 Min: € 1.800 Min: € 1.080 Min: € 1.440 Min: € 1.440
Max: € 3.888 Max: € 6.480 Max: € 3.888 Max: € 5.184 Max: € 5.184

Penale: GIP, GUP e primo grado di merito


GIP GUP Tribunale monocratico Tribunale collegiale Corte d’Assise
Fase di studio della controversia € 810 € 810 € 450 € 450 € 720
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 405 Min: € 405 Min: € 225 Min: € 225 Min: € 360
Max: € 1.458 Max: € 1.458 Max: € 810 Max: € 810 Max: € 1.296
Fase introduttiva del giudizio € 720 € 720 € 540 € 720 € 1.350
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 360 Min: € 360 Min: € 270 Min: € 360 Min: € 675
Max: € 1.296 Max: € 1.296 Max: € 972 Max: € 1.296 Max: € 2.430
Fase istruttoria e/o dibattimentale € 990 € 990 € 1.080 € 1.350 € 2.250
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 495 Min: € 495 Min: € 540 Min: € 675 Min: € 1.125
Max: € 1.782 Max: € 1.782 Max: € 1.944 Max: € 2.430 Max: € 4.050
Fase decisionale € 1.350 € 1.350 € 1.350 € 1.350 € 2.700
-50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80% -50%  +80%
Min: € 675 Min: € 675 Min: € 675 Min: € 675 Min: € 1.350
Max: € 2.430 Max: € 2.430 Max: € 2.430 Max: € 2.430 Max: € 4.860
TOTALI € 3.870 € 3.870 € 3.420 € 3.870 € 7.020
Min: € 1.935 Min: € 1.935 Min: € 1.710 Min: € 1.935 Min: € 3.510
Max: € 6.966 Max: € 6.966 Max: € 6.156 Max: € 6.966 Max: € 12.636

Tutti gli importi s’intendono al netto dei cosiddetti accessori di legge: si tratta delle „spese generali“ con un’aliquota del 15% sull’onorario, del concorso alla cassa previdenziale c.p.a. con un’aliquota del 4% e dell’iva (attualmente al 22%)