Fóra

O nás Fóra

  • Diskuzní fórum
  • Témata
  • Příspěvky
  • Poslední příspěvek
  • Informace o státních poznávacích značkách (SPZ) našim krajanům v Itálii
   Od 4 prosince 2018 vstoupil v platnost takzvaný dekret o bezpečnosti, který pozměnil i pravidla silničního zákoníka, aby došlo k omezení provozu vozidel s cizí poznávací značkou v Itálii. Do té doby měli cizinci, od vstupu na území Itálie, rok na to, aby vozidlo zaregistrovali pod podmínkou, že se vůz bude pohybovat převážně na území této země. Z tohoto důvodu projíždějící turisté neměli prakticky, v tomto smyslu, žádné povinnosti; totéž platilo i pro studenty, nebo pro pracující, kteří nepřesáhli rok pobytu a poté se vraceli zpět do země svého původu. S dekretem o bezpečnosti se naopak mnozí, kteří dříve měli vše v pořádku, ocitli v nové situaci, jen v důsledku nového zákona bez toho aniž by sami něco vědomě porušili. Na základě obnoveného paragrafu 93 o pravidlech silničního provozu, JE ZAKÁZÁNO, VŠEM KTEŘÍ POBÝVAJÍ V ITÁLII VÍCE NEŽ 60 DNÍ, POUŽÍVAT VOZIDLO ZAREGISTROVANÉ V CIZINĚ (kromě výjimek, viz níže). Jedním z nejdůležitějších bodů, aby nedocházelo ke zmatkům, je interpretace konceptu pobytu (i z hlediska překladu). Velká část cizinců, žijících v Itálii, má oficiální bydliště v zemi svého původu, už jenom proto, aby mohli mít identifikační doklady: v Evropské Unii je ale možné mít jen jedno trvalé bydliště a v případě, že existují úřadní zápisy v různých zemích, anebo oficiální bydliště neodpovídá obvyklému pobytu – to znamená místu, kde osoba prožívá větší část svého života -, tak má z právního hlediska přednost obvyklý pobyt. Tudíž nestačí nebýt zapsáni na italském obecním úřadě, abychom obešli zákon, existují další kritéria k ověření doby pobytu na daném území. Uvedu příklad: slovenský/á občan/ka s trvalým pobytem v Bratislavě (zaregistrován/a na úřadě v Bratislavě), mající sezónní smlouvu, která převyšuje šedesát dní, anebo žijící s italským občanem/občankou, i bez toho aniž by přemístil/a svůj pobyt do Itálie, po vypršení šedesáti denní lhůty bude moci řídit jen vozidla zaregistrovaná v Itálii. Tato norma je aplikována na všechna vozidla s cizí SPZ, nejenom na ta zapsaná na jméno dané osoby, tudíž je třeba si dávat velký pozor: např. německý občan běžně žijící v Itálii nemůže řídit auto bratra, který za ním přijede na dovolenou, pokud má toto auto německou značku. Nicméně některé výjimky v zákoně existují: Občan Evropské unie žijící v Itálii po dobu převyšující šedesát dní může řídit automobil s cizí značkou pokud: - je doprovázen majitelem vozidla, sedí spolu v autě - v případě, že vozidlo náleží leasingové společnosti se sídlem v cizině, pokud nemá pobočku nebo zastoupení v Itálii, a řidič je majitelem smlouvy s výslovným povolením k provozu mimo stát, kde je auto zaregistrováno. - v případě, že řidič s obvyklým pobytem v Itálii je zaměstnancem, nebo spolupracovníkem majitele automobilu žijícího v cizině a mají mezi sebou smlouvu o zapůjčení daného vozidla. Samozřejmě je nezbytné mít ve vozidle všechny potřebné doklady, jinak bude předpokládáno porušení zákona. Jedná se o velmi vysoké pokuty a možné zabavení vozidla.
  • 124
  • 179
  • před 21 hodiny, 47 minut

    RalphTaida