Naše profily

Advokát Boris Dubini

Advokát česko-italského původu, zastupující italskou, českou, slovenskou a ruskou klientelu na území Itálie, nabízí služby v oblasti obchodního práva (vyhotovení smluv, zastupování a právní pomoc při jednáních, prověření platební schopnosti protistrany, vymáhání pohledávek).

Má dvojí občanství, do jeho profesionální sféry patří: práva dítěte v případě smíšených manželství, vymáhání pohledávek a alimentů, rozluky – rozvody, pracovní smlouvy našich i jiných občanů na území Itálie (nebo kauzy s Itálii související), poradenství při podnikání, pomoc našim občanům v případě silničních nehod, okradení, ale i mnohá trestní řízení, kde se náš občan nachází v roli obžalovaného. Spolupráce probíhá na národní a mezinárodní úrovni.

S Borisem Dubinim je možné se setkat v jeho advokátní kanceláři v Bergamu, ale vzhledem ke kauzám, které v současné době vede, si s ním můžete domluvit osobní schůzku přímo v Jižním Tyrolsku, v Bolzanu nebo Meranu. Úspěšně spolupracuje se zastupitelským úřadem České republiky v Římě.


Dott.sa Lucie Hušková

je česká autorka, překladatelka a tlumočnice. Specializace: notářské zápisy a soudní kauzy. Promovala na Univerzitě pro tlumočníky a překladatele v Miláně (Fondazione di Milano) , spolupracuje s partnerem – advokátem Borisem Dubinim na kauzách týkajících se především našich českých občanů v zahraničí.

V Praze spolupracuje s Ing. Janem Culkou CSs. a v Itálii i s kolegyní dott.sa Danielou Suvovou.


Dott.sa Zoia Sourovtseva

je ruská tlumočnice, překladatelka a turistická průvodkyně.

Jazyky se kterými aktivně pracujeme: čeština, slovenština, italština, angličtina, ruština, francouzština.